Volontärt samarbete med IM – Kvinnokraft

IM – Individuell Människohjälp

IM har funnits sedan 1938 och är en svensk biståndsorganisation som främst fokuserar på att hjälpa kvinnor och unga. Man fokuserar på att hjälpa individen att hjälpa sig själv att ta sig ur fattigdom och utanförskap.

Projektet Kvinnokraft

Tillsammans med Ikano Bank har IM inlett ett projekt för att hjälpa Kvinnor i Rosengård att integreras i samhället genom att komma ut i arbetslivet. Kvinnorna blir coachade av medarbetare på Ikano Bank och får stöd i att hitta ett passande jobb.

Go Monday har nyligen anslutit till projektet genom att granska CV och personliga brev åt dessa kvinnor volontärt. På så vis kan kvinnorna bättre nå ut med deras potential, fånga intresset hos en arbetsgivare och öka sina chanser att komma till intervju.

Mer info

Carolina Bolin

Carolina Bolin

Vice VD. Sköter den dagliga driften, är VD:ns högra hand samt ser till att våra partners och kunder är mer än nöjda. Tycker att man ska sluta göra 10-årsplaner för sitt jobbliv och drömmer om att fler personer vågar skapa sina drömliv.

Kommentera