Slutar använda ordet ‘karriär’ helt

Många människor tar avstånd från ordet karriär och tycker inte att det är någonting som de “håller på med”. Ordet är ofta är förknippat med att stiga i befattningsgrad, trots att man kan utvecklas på flera sätt än så. Det har därför varit problematisk för Go Monday att använda ordet karriär i samband med att hjälpa folk att utveckla sina karriärer och nå fram.

Vi vet att över en miljon svenskar vill byta jobb men ändå inte gör det, bland annat för att de inte vet hur de ska göra. Samtidigt når den hjälp som finns inte fram. Att använda begrepp som folk lättare kan relatera till är avgörande, säger Erik Fors-Andrée, vd på Go Monday

Ersätter med ordet ‘jobbliv’

Från och med nu använder Go Monday ordet jobbliv istället. Stora delar av hemsidan har gåtts igenom för att byta ut begrepp innehållandes ‘karriär’ och all personal är ombedd att byta ut ordet ‘karriär’ till ‘jobbliv’ både i tal och skrift vid kontakt med kunder.

Karriär Jobbliv
Karriärtjänster Rådgivning för jobblivet
Karriärsamtal Rådgivande samtal om jobblivet
Karriärsamtal om X Rådgivande samtal om X
Karriärexpert Jobbexpert

Uppmanar andra att följa efter

Andra organisationer uppmanas att göra samma sak, särskilt organisationer som aktivt jobbar med att hjälpa personer med deras jobbliv och vill nå fram med den hjälpen.

Vi vill att fler människor ska ta sitt jobbliv på allvar och ta ansvar för sin egen utveckling i jobblivet. Att sluta kalla det för ‘karriär’ och att ‘göra karriär’ är inte hela lösningen, men ett viktigt steg för att nå fram till människor, säger Carolina Bolin, vvd på Go Monday

Mer info

Carolina Bolin

Carolina Bolin

Vice VD. Sköter den dagliga driften, är VD:ns högra hand samt ser till att våra partners och kunder är mer än nöjda. Tycker att man ska sluta göra 10-årsplaner för sitt jobbliv och drömmer om att fler personer vågar skapa sina drömliv.

Kommentera