Hur man får medlemmar att konvertera på nyhetsbreven

En medlem som använder sig av de förmåner som fackförbundet erbjuder är en nöjd medlem som stannar kvar. Nyhetsbrev är en viktig kanal för att informera om de tjänster som erbjuds och att få medlemmen att agera. Syftet med ett nyhetsbrev behöver såklart inte alltid vara att konvertera. Det kan till och med vara bra att variera budskapen och syftena – informera om vad som erbjuds och få medlemmen att nyttja det som erbjuds. Men när man vill ha konvertering så underlättar det om man har kunskap om några lyckade och mindre lyckade exempel.

Vi har äran att arbeta med de flesta av Sveriges större fackförbund och har därmed fått en unik inblick i vad i allas kommunikation som fungerar mindre bra och vad som fungerar riktigt riktigt bra…

Tre olika nyhetsbrev – tre olika effekter

Nedan visas tre olika nyhetsbrev. Effekterna är verkliga effekter från en av våra partners nyhetsbrev och de brev som visas efterliknar de faktiska brev som har skickats. Vad vi har märkt är att man som fackförbund vill nå ut med så mycket som möjligt, till så många som möjligt. Med nedan exempel kan vi snabbt se att ju bredare du siktar, desto sämre träff blir det. Nyckeln ligger i att vara så snäv som möjligt, men till en stor grupp.

Om nedan exempel

 • Exempelbreven är inspirerade av de nyhetsbrev som skickats och framför vad som skickats i största möjliga mån, utan att avslöja vilket fackförbund som skickat nyhetsbreven
 • Siffrorna för varje nyhetsbrev är riktiga siffror från de verkliga breven som skickats
 • Samtliga nyhetsbrev är skickade till samma mottagargrupp (alla medlemmar)
 • Samtliga nyhetsbrev har skickats under våren 2019 i likvärdiga perioder om man ser till hög- och lågsäsong
 • Antalet beställningar avser det totala antalet beställningar från förbundets medlemmar från den dag utskicket skedde till och med sju dagar efter utskick. Därmed räknas både “vanliga beställningar” in; till exempel de som letat sig fram på förbundets hemsida, och de beställningar som gjorts tack vare nyhetsbrevet.

Allmänt informerande brev (brett erbjudande)

Den här typen av nyhetsbrev är vanliga att man skickar, men är det som ger allra minst effekt. Man vill nå så många medlemmar som möjligt, och få med så mycket av det man erbjuder som möjligt. Effekten blir att ingen riktigt känner sig träffad och intresset blir svalt.

Verkliga siffror från ett sådant nyhetsbrev
Antal som öppnade brevet: ca 22 000
Antal beställda karriärsamtal (svårkonverterad tjänst): 3 (0,01%)
Antal beställda granskningar (lättkonverterad tjänst): 21 (0,09%)

Konverterande brev (lite snävare erbjudande)

Den här typen av nyhetsbrev är också vanliga att man skickar och de ger effekt. De är i princip lika enkla att ta fram som det ovan. Man når många medlemmar och man är väldigt tydlig med att informera om vad man som fackförbund erbjuder. Effekten blir att en medlemmarna antingen beställer eller lägger på minnet att de ska beställa “snart”.

Verkliga siffror från ett sådant nyhetsbrev
Antal som öppnade brevet: ca 21 500
Antal beställda granskningar (lättkonverterad tjänst): 85 (0,40%)

Riktat och konverterande brev (snävt erbjudande)

Den här typen av nyhetsbrev skickar man generellt sällan, vilket är synd. Det här är den typen av brev som ger allra bäst effekt och som visar att fackförbundet har förståelse för sina medlemmar. De kräver lite mer ansträngning för att ta fram. De medlemmar som nås känner sig träffade och agerar.

Verkliga siffror från ett sådant nyhetsbrev
Antal som öppnade brevet: ca 20 500
Antal beställda karriärsamtal (svårkonverterad tjänst): 103 (0,50%)

Hur du hittar ditt snäva erbjudande

Det finns flera sätt att lyckas med detta. Här är några exempel på hur du kan göra.

Hitta problemet och erbjud lösningen

Ett sätt är att lista ut vad majoriteten av dina medlemmar brottas med just nu och vad de har för behov – och bemöta det med en lösning på deras problem.

Problem: Utvecklingssamtalen är snart. Medlemmarna är nervösa.
Lösningen: Boka ett karriärsamtal inför utvecklingssamtalet

Problem: Sommaren är snart här. Egenföretagar-medlemmarna är stressade.
Lösningen: Boka ett samtal för att planera hur du får semester i sommar

Problem: Det är nytt år. Medlemmarna rannsakar sig själva och har lite ångest.
Lösningen: Boka ett karriärsamtal för att planera din utveckling i år.

Problem: Sommaren är slut och medlemmarna är tillbaka på jobbet. Men det känns helfel.
Lösningen: Sök nytt jobb med en riktigt bra jobbansökan.
Lösningen: Boka ett karriärsamtal och prata om vad du kan göra för att bli pepp på måndag morgon igen.

Problem: Det är tuffa tider i branschen och många medlemmar blir av med jobbet.
Lösningen: Sök nytt jobb med en riktigt bra jobbansökan.

Anpassa kommunikationen

En annan lösning är att skicka olika brev till olika grupper. Du kan ha samma mål med de olika breven för att förenkla för dig själv, men du kan anpassa kommunikationen för de olika mottagarna. Här är några exempel på hur du lockar olika grupper till att boka en granskning av LinkedIn-profilen.

Till nyexaminerade student-medlemmar:

Se till att du har en bra LinkedIn-profil när du beger dig ut i arbetslivet efter studierna

Till chefer:

Gör ett gott intryck på kunder, branschkollegor och kontakter med en riktigt vass LinkedIn-profil

Till egenföretagare:

Bli kontaktad av uppdragsgivare genom att vara tydlig med ditt erbjudande på din LinkedIn-profil. Vi vet hur du lyckas.

Den indelning du gör av medlemmarna kan vara olika beroende på hur ditt förbund jobbar och vad som passar er bäst. Till exempel:

 • Studenter
 • Yrkesverksamma
 • Chefer
 • Egenföretagare

eller

 • Inredningsarkitekter
 • Byggnadsarkitekter
 • Landskapsarkitekter

Därefter kan man såklart också korsa två grupper och därmed skapa fler, ännu mindre och mer specifika, grupper. Till exempel:

 • Frilansande inredningsarkitekter
 • Nyexaminerade landskapsarkitekter

Genom att göra det kan du skapa riktigt träffsäker kommunikation, men det kräver såklart också mer jobb och även tekniskt stöd.

Mer info

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss här

Carolina Bolin

Carolina Bolin

Vice VD. Sköter den dagliga driften, är VD:ns högra hand samt ser till att våra partners och kunder är mer än nöjda. Tycker att man ska sluta göra 10-årsplaner för sitt jobbliv och drömmer om att fler personer vågar skapa sina drömliv.

Kommentera