En inblick i vår ekonomi

Go Monday är en blandning av tjänsteföretag och startup. Å ena sidan erbjuder vi i grund och botten tjänster som utförs manuellt. Varje gång vi levererar till kund så har någon lagt tid på den leveransen. Å andra sidan är den övervägande delen av kundupplevelsen digital.

Att räkna på vår ekonomi som ett klassisk tjänsteföretag blir därför helt fel. Ett klassisk tjänsteföretag har sina största kostnader i den personal som utför tjänsterna. Så är det inte för oss. Våra största kostnader ligger i dagsläget i tekniska investeringar – inte i personalkostnader för utförandet av tjänsterna.

Samtidigt är det inte alls självklart att räkna på oss som en “tech startup”. En tech startup har vanligen inga kostnader för levererande personal. Man kan skala upp i princip utan att anställa mer personal (i princip – i praktiken måste man ta in personal ändå, för kundtjänst, support, förvaltning, drift men även för vidareutveckling). Vi har rätt stora kostnader för levererande personal – och de kostnaderna kommer också att öka i takt med att vi växer. Vi kan inte skala upp riktigt på samma sätt som en tech startup.

Eftersom vi är självfinansierade (vi har aldrig sökt riskkapital men har däremot fått stöd från Vinnova) har vi heller aldrig haft externa krav på hur vi räknar eller redovisar. Så jag tänker fortsätta se oss som en blandning av startup och tjänsteföretag.

Så här såg det ut 2017

Vår omsättning 2017 var 2,5 msek med ett resultat på 500 tkr. Ingen utdelning lämnas. Vår största kund stod för mer än en tredjedel av intäkterna.

De två största posterna på kostnadssidan är personalkostnader och IT-verktyg.

Personalkostnader står för kring 1,8 msek. En förändring som skett under 2017 är jag från slutet av året för första gången själv började ta ut en ersättning varje månad. Först 10.000 exkl. moms (cirka 6.000 kr i bruttolön) och sedan april i år 20.000 exkl. moms (cirka 12.000 i bruttolön).

Vad gäller IT-verktyg är det kring 100 tkr i kostnader. Eftersom vi använder digitala verktyg för nästan alla behov vi har, så ligger även till exempel redovisning inom posten verktyg.

Prognos för 2018

För 2018 kommer vår omsättning att passera 3 msek. Eftersom försäljningen bygger till över 95% på storkunder, kan det förändras snabbt. Får vi in en till stor kund så kan omsättningen påverkas markant.

Strategi framöver

Vårt fokus just nu är:

  • Nå längre med professions- och fackförbund genom att etablera fler samarbeten och fördjupa relationen med befintliga partner. Ett av de områden vi kommer att jobba med här är “Utvecklas där du är”. Som det ser ut nu används våra tjänster främst av människor som planerar att byta jobb men inte alls lika mycket av de som vill fortsätta utvecklas där de redan är. Utöver att växa på det området kommer vi också att förtydliga erbjudandet mot egenföretagare och gigare.
  • B2C (business-to-consumers). Vi ska nå fler personer som själva betalar för våra tjänster. Det här är ett utmanande område men med mycket stor potential. Genom att vara mer aktiva i sociala medier, jobba mer med gratis guider, synas bättre i sök och annonsering, kommer fler att upptäcka oss.
  • Omställningstjänster. Under sommaren la jag en del tid på att fundera på Go Mondays framtid och gjorde en analys av marknadssegment vi kan jobba med utöver fackförbunden. Jag kom fram till en lista med 14 segment. Efter en del funderingar och bollande med min Advisory Board har jag beslutat att göra en satsning på outplacement/omställning. Omställning handlar om att hjälpa människor som av olika skäl lämnar sin arbetsgivare. Stora delar av de tjänster som ingår i omställning erbjuder vi redan idag, men några moment behöver vi komplettera med. Och för att lyckas med det här kommer jag söka efter en partner som redan har gedigen erfarenhet av omställning.
Erik Fors-Andrée

Erik Fors-Andrée

Grundare och VD. Erik vill påskynda utvecklingen mot ett mer flexibelt, öppet och dynamiskt arbetsliv. Han står för visionen, leder utvecklingsarbetet och ser till att vi växer. Du läser mer av och om Erik på hans vd-blogg.

Kommentera