Därför är “varför” en fråga alla borde ställa sig

Annelie skrev förra veckan om vikten av “varför”. Om hur hon ställer sig frågan “varför” för att hitta vad som ger mer mening. Hon beskriver att vår – samhällets – syn på framgång ofta mest handlar om prestation, materiella ting och höga krav.

Jag tror att det här är något som gäller de allra flesta av oss. Vi vill göra någonting meningsfullt, det är mänskligt att vilja göra det som betyder något för andra. Vissa erkänner det tydligt för sig själva, som Annelie, och strävar aktivt efter det. Kanske till och med gör tydliga uppoffringar för att nå det.

Andra tänker på det ibland och har det som en del i sin yrkesidentitet, men utan att tänka på det hela tiden. Läkare och lärare är exempel på yrken där det ofta finns en grundläggande vilja att göra något bra, även om man sen kanske inte låter det styra allt.

Ytterligare en grupp är de som inte riktigt ser att mening egentligen är så viktigt. Eller som tänker att svaret på “varför” är “pengar”.

Vi har olika stilar när vi utvecklas i yrkeslivet – olika drivkrafter. För en del är det materiella ting som är de primära drivkrafterna i jobbet. För andra är det viktigaste att känna att man gör något nytt, att man är bäst på det man gör, eller att man trivs bra med sina kollegor. I praktiken är vi som människor sällan så ensidiga att det bara är en sak som är viktig. Det är ofta dynamiken mellan olika drivkrafter som gör oss till just de vi är.

Tittar man på forskning kring vad som gör oss lyckliga på jobbet så finns det en hel del skrivet. Det är förstås många faktorer som spelar in. Dels yttre faktorer, som lön, arbetstid och förmåner. Dels inre faktorer. Och bland de inre är just mening en av de som tydligast återkommer. När vi gör något som känns meningsfullt, så mår vi bättre. På samma sätt finns också forskning som visar att just de där materiella belöningarna faktiskt inte gör oss lyckligare.

Till dig som inte tror på “varför”, är min utmaning att kort och gott tänka om. Fråga personer som du själv ser som framgångsrika hur de har nått dit de är, så kommer du märka att många av dem började bry sig mer om vad de gjorde och det ledde dem framåt. Fråga människor som kört det race du kör 10 år längre än du, hur de egentligen mår och du kommer märka att många saknar något eller känner en tomhet.

Och om det ändå inte känns så viktigt, överväg det här: “Varför” handlar inte bara om vilka val du gör, det handlar också om hur du tar dig dit. Ett av de starkaste sätten att övertyga – eller sälja in dig själv, om du så vill – är att berätta om ditt “varför”. Motiv och drivkrafter är starka och saknas de helt blir du helt enkelt inte lika intressant i andras ögon.

Erik Fors-Andrée

Erik Fors-Andrée

Grundare och VD. Erik vill påskynda utvecklingen mot ett mer flexibelt, öppet och dynamiskt arbetsliv. Han står för visionen, leder utvecklingsarbetet och ser till att vi växer. Du läser mer av och om Erik på hans vd-blogg.

Kommentera